G. W, Poliser och nykomlingar

Jag delar G. W:s uppfattning att flertalet av Sveriges invandrare samt flyktingar är lika hederliga och arbetssugna som den svenska ursprungsbefolkningen. Och svenska poliser möter sällan eller aldrig nykomlingarna i sin vardag.

Själv känner både jag och en närstående person, som är aktiv i SD, en flykting, som inte kommer från Europa. Vi uppskattar bägge nämnda nykomling, som har etablerat sig väl i landet. 
Man måste känna människor, innan man kan bedöma dem. Det gäller oss alla, lika väl som poliser Punkt! 

Expressen-G.W.Persson