En dos framtids-positivism

jag och min hustru har just kommit tillbaka från en sommarsemester under december södra indien
Väl hemma fångades min uppmärksamhet dels av de några  dagar gamla nyheterna om julmarknadsmördaren i Berlin som dödats i Milano.
Men det jag främst fastnade för var en artikel i dagens Industri av PM Nilsson, som ställer frågan : Men tänk om allt kommer att gå bra?
PM Nilsson radar upp exempel på positiva skeenden,  som att fattigdomen minskar i världen och att fler människor kan dricka hälsosamt vatten.
Framtiden tillhör inte “the  brexit man”, “Trump i smör” eller Putin ‘Yes Man..’,

Eller ens islamism-fascismen, även om det senare exemplet framgångsrikt lyckats föra tillbaka nämnda ideologi tillbaka till Europa, och nu även till ett trumpet USA.

Di.se