Separera De Norra Länen

"Dom Andra"!
När "dom andra" tar över så är det dags att vi i de norra länen bryter oss loss från kolonialmakten nere i Stockholm. Man ska aldrig stanna kvar i ett dåligt förhållande, där den ena parten bara tar och tar men aldrig ger någonting tillbaka.
Det är säkert inte lätt att lämna ett förhållande, inte ens ett dåligt, men det är tvunget.

Expressen - Självständigt Norrland