Björn Visavi Obama

           
 
             
 
   Chansen Möta Joggande Obama

I skogen nära mitt hem finns en blå skylt uppsatt på en tall. Text på skylten: Björnstigen! (se fotot)
Skylten pekar på en smal stig som slingrar sig uppför en bergssluttning.
När jag såg skylten första gången tänkte jag att namnet på stigen återspeglade en försvunnen tid för över hundra år sedan. Risken att möta en björn på stigen borde vara lika stor som att möta president Obama på joggingtur.
Den övertygelsen levde jag i tills jag läste i tidningarna att en björn hade setts på Rönnbäckens golfbana precis utanför Skellefteå, där jag bor.

Björnspår Vid Älven

För några år sedan såg jag björnspår vid skellefteälvens strand strax utanför byn Svansele, som ligger några mil väster om Skellefteå. Ock nu luffsar en björn omkring i skogarna nära mitt hem.
Men jag tror fortfarande att chansen att möta Obama på joggingtur på motionsslingan är större än den att där möta en björn.

 

"skog - björn - djur - joggingtur - natur - obama