G. W, Poliser och nykomlingar

Jag delar G. W:s uppfattning att flertalet av Sveriges invandrare samt flyktingar är lika hederliga och arbetssugna som den svenska ursprungsbefolkningen. Och svenska poliser möter sällan eller aldrig nykomlingarna i sin vardag.

Själv känner både jag och en närstående person, som är aktiv i SD, en flykting, som inte kommer från Europa. Vi uppskattar bägge nämnda nykomling, som har etablerat sig väl i landet. 
Man måste känna människor, innan man kan bedöma dem. Det gäller oss alla, lika väl som poliser Punkt! 

Expressen-G.W.Persson

Pensionsthriller

Nu Ser Vi Hur Dom Behandlar Oss
 Jag såg för en tid sedan ett seminarium på tv där talarna beklagade att nysvenskar har så svårt att få ett arbete. 
För några dagar sedan hörde jag ett annat budskap på radion. Det handlade om att det fattas folk i arbete. Ock de arbeten som det handlar om är sådana som därför måste ha låga löner, som löntagarna inte kan leva på.
 
 
Fattas Det Verkligen Folk?
Först skulle lönerna sänkas (för dom som har mycket), ock nu ska lönerna sänkas (för dem som har lite).
Ock som följd av det ska dom som har tunga ock monotona jobb tvingas jobba längre, därför att "Det fattas folk i kompetensyrkena". 
 
Nu ser vi hur dom behandlar oss.
 
Debatt - Kompetensyrken - Löner - Nysvenskar - Pensioner